Tampere film festival

Nije lako ovakvim programom predstaviti cijelu državu i njezine kratke filmove, pa ovo nipošto nije reprezentativni uzorak finske kinematografije. Kompilacija pred vama je ono što smatram zanimljivim, dobrim, a možda i tipičnim za nas Fince. Tri od pet filmova režirale su žene, što je karakteristično za finsku kinematografiju danas. Naime, posljednjih godina sve je veći broj redateljica koje iznose svoju viziju i daju novi pogled na svijet kojim je predugo dominirao jedan rod. Uživajte u filmovima!

 

Jukka-Pekka Laakso

Direktor Tampere film festivala